تبلیغات


خیلی وقت بود این مسئله فکرمو مشغول کرده بود که چرا با وجود اینکه سالیان زیادز از خلقت انسانها میگذره، توی این نقطه قرار داریم؟ دنیا باید خیلی پیشرفته تر از اینها می بود. چه از لحاظ تکنولوژی، چه فرهنگی، چه اخلاقی و..‌..پس تلاش این همه انسان که در طول تاریخ آمدند و رفتند چه شده؟

به یه جوابی رسیدم. نمیدونم تا چه اندازه درسته. 

فکر میکنم به این خاطره که اگر یه عده برای سازندگی تلاش کردند، یه عده هم در جهت تخریب انرژی صرف کردند و حاصل تلاش دسته اول رو به باد دادند.منبع این نوشته : منبع