تبلیغات


یه جایی یه مطلب میخوندم که یه خانم نباید همه هنرهای خودش رو به نمایش بذاره. ممکنه حسادت خانمهای دیگه تحریک بشه و یا همسرانشون بهشون سرکوفت بزنن و خانم خودشون رو با بقیه مقایسه کنن. 

من باهاش مخالفت کردم. چرا نباید استعدادهای خودش رو شکوفا بکنه و استفاده بکنه؟ اگر کسی حسادت میکنه مشکل خودشه. باید درمان کنه. اگر همسرش مدام مقایسه میکنه بازم مشکل خودشه. مشکل داره . سالم نیست باید بره خودش رو درمان کنه نه اینکه مانع زندگی عادی بقیه بشه. اصلاً مگر اون آقا دوست داره مدام خودش رو با بقیه مردها مقایسه کنن؟ 

گاهی وقتها پدرو  مادرهایی رو میبینیم که بچه هاشون رو مدام مقایسه میکنن با بقیه بچه ها و سرکوفت میزنن. غافل از اینکه خودشون هم اگر مقایسه بشن با پدر و مادرهای دیگه خیلی کم میارن.  منبع این نوشته : منبع