تبلیغات


خیلی وقتها تو دور و اطراف خانمهایی رو میبینم که از همسرانشون شاکی هستن. بعضی هاشون هم مدام میگن مردها اینطورین، اونطورین. ولی وقتی زندگی خودشون رو دقیق تر نگاه میکنی، میبینی خودشون هم پسرانشون رو اونطوری تربیت میکنن.با ید بهشون گفته بشه پس حق نداری مدام مردها رو زیر سوال ببری، چون اون مردها رو  هم زنهایی مثل خودت تربیت کردن.منبع این نوشته : منبع